Theses on the same topic (having an identical keyword):

community plan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit Statutárního města Mostu
 (Michaela Trollerová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l0vd9/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Komunitní rozvojový plán - teorie a praxe
 (Kristýna Janová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wbu178// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Theses on a related topic

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Oderska a Fulnecka pro Romy sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené
 (Eva SEHNALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//124n4r// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Odry
 (Jana Mičková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102320 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Plán rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem 2011-2014
 (Lucie Šigutová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91100 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komunitní plán sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři ve městě Jablonec nad Nisou
 (Zuzana KOUDELKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2110 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Strategický rozvojový plán obce Ludgeřovice
 (Markéta Bílková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33909 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Strategický plán rozvoje obce Provodov
 (Petra ZÁSMĚTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3x89f7// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Realizace komunitního plánu sociálních služeb ve SO ORP Dačice
 (Jiřina MARKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cgvrd0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Naplňování komunitního plánu města Bohumín
 (Veronika ŠIMKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cli0nv// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)