Theses on the same topic (having an identical keyword):

compass

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Sondová diagnostika plazmatu v tokamaku COMPASS
 (Dario Cipciar)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2byp/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Dodatečný ohřev plazmatu v tokamaku COMPASS pomocí vstřiku svazku neutrálních atomů
 (Klára Mitošinková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mg1ou/ | Fyzika / | Theses on a related topic

Zvýšení úrovně služeb ve vybrané restauraci společnosti Compass Group Czech Republic s.r.o.
 (Adriána Dorková)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//i7lgsg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

Analýza toku dat systémem pro sběr dat fyzikálního experimentu COMPASS v CERN na základě metadat a fyzikálních událostí
 (Martin Zemko)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//vob6yy// | Aplikace přírodních věd / | Theses on a related topic

Tokamak Compass D - Simulace magnetického pole
 (Antonín Březina)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87173 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

P. Pullman: Northern Lights vs. Golden Compass translation analysis
 (Zuzana GORPĚLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//09lh5d// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Konstrukce kružítkem
 (Lenka Wasserbauerová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu7mj/ | Chemie / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Literární ceny jako kompas pro akvizici a jejich vliv na výchovu čtenáře
 (Eva Vytasilová)

2020, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/a3y64/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu | Theses on a related topic

Autorská kniha - Kouzelný kompas
 (Eva Filoušová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqb0o/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Výukový mikropočítačový modul: elektronický kompas
 (Diana Bátrlová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vflkgq// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)