Theses on the same topic (having an identical keyword):

competency-based approach

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kompetenční model Výcviku integrace v psychoterapii
 (Adam Horváth)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4jzk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Pojetí praktického vzdělávání sociálních pracovníků
 (Jitka Navrátilová)

2009, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bereu/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic