Theses on the same topic (having an identical keyword):

compliance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Efektivní compliance program
 (Rohia Hakimová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Compliance u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin
 (Jana Rejnušová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1di2/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanosť a compliance v oblasti farmakoterapie u seniorov
 (Katarína Saksunová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hh0x1/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Compliance program jako jeden z nástrojů v boji proti korupci
 (Markéta Bartony)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qf3xp/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Framing effect and tax compliance
 (Valentina La Via)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9cft/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa (angl.) | Theses on a related topic

Investiční zprostředkovatel z hlediska compliance
 (Hana Ondřejová)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo477/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Compliance v bankovnictví
 (Hana Petrů)

2014, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4zmz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Činnosť pracoviska Compliance, aplikácia zákona 297/2008 Z.z. vo vybranej komerčnej banke v SR
 (Lenka Chovancová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/r6p30/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Návrh konkrétního modelového Programu dodržování soutěžního (antimonopolního) práva v obchodní společnosti (Compliance)
 (Pavel Mrázek)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl5ye/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

SCAP policy compliance configuration in Linux installations
 (Vratislav Podzimek)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anfex/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)