Theses on the same topic (having an identical keyword):

comprehensive rehabilitation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vplyv ucelenej rehabilitácie na mieru funkčnej nezávislosti u pacientov po amputácii dolnej končetiny pre diabetes mellitus II. typu
 (Jakub Palenčár)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l6z2t/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic