Theses on the same topic (having an identical keyword):

constitutional court

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Judicial Dialogue that Wasn't: Failure to Submit a Preliminary Reference in the Case Law of the Czech Constitutional Court
 (Terézia Lazarová)

2023, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y59eb/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Lack of Judges, Lack of Justice? Evidence from Vacancies at the Czech Constitutional Court
 (Ondřej Žáček)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72017 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Constitutional Referrals as a Platform for Judicial Dialogue: The Case of Czechia
 (Michal Kovalčík)

2023, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lee4n/ | Právo a právní věda / | Theses on a related topic

Role of Constitutional Courts in the Mechanisms of Implementation of the ECtHR case law
 (Jan Petrov)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jcg67/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Ústavní právo a státověda | Theses on a related topic

Ústavný súd a ústavná sťažnosť
 (Martin Oravec)

2014, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/hmd4b/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic