Theses on the same topic (having an identical keyword):

convicted

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Bezpečnostní aspekty zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
 (Jiří Kratzer)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kfs3m/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Role rodiny v životě mladistvého odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody
 (Jakub Weissmann)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/l1qux/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Resocializace odsouzených a jejich život ve výkonu trestu
 (Michal Minařík)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cm51e/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální a profesní východiska vybraných novinářů postavených před Národní soud
 (Pavla Svítková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5eey/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Šikana - negativní jev mezi odsouzenými
 (Šárka Nováková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//y6xr57// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Výkon trestu odnětí svobody u odsouzených žen
 (Barbora ZAVŘELOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wpgjkw// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.
 (Kateřina HADRAVOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pwmu67// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace odsouzených ke studiu na SOU
 (Petra Přidalová)

2018, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ya1rzp// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Motivace odsouzených ke studiu na SOU
 (Petra Přidalová)

2018, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ya1rzp// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující zařazení do sociálních skupin odsouzených žen ve Věznici Světlá nad Sázavou
 (Adéla Neubauerová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//j41k0j// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)