Theses on the same topic (having an identical keyword):

court decision

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Postavenie Špeciálneho súdu v slovenskom pravnom poriadku
 (Michal Bábik)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgmze/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vztah Ústavního soudu k Nejvyššímu správnímu soudu a ke speávnímu soudnictví , zejména v otaázkách procesních
 (Jitka Šrůtková)

2010, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p590e/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic