Theses on the same topic (having an identical keyword):

crisis plan

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Krizová připravenost firmy. Specifikace požadavků na věcnou dimenzi
 (Tereza Maříková)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/gwx6wh/ | Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / | Theses on a related topic

Analýza rizik vzniku mimořádné události v obci Boršice a plán konkrétních činností krizový plán obce
 (Kateřina Víchová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vfkaur// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Plán krizové připravenosti pro Jihočeskou univerzitu v ČB - Koleje a menzy, zajišťující plnění opatření vyplývajících z krizového plánu kraje.
 (Marie JÍCHOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f4c2tc// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Význam krízového komunikačného plánu pri budovaní imidž podniku
 (Katarína Grambličková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n6xsk/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Plán krizové připravenosti a plán kontinuity podnikání
 (Marie Krajcarová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69582 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení Itibo
 (Vladimír ZDRAŽIL)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//egx6uf// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Podpora významných bánk v čase finančnej krízy a plán ich reštrukturalizácie
 (Eva Monišová)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/il0fi/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Plán krizové připravenosti Fakulty logistiky a krizového řízení
 (Dominika Letková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xe604z// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Krizový plán budovy Celního úřadu pro hlavní město Prahu
 (Ivana Kodytková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9w2mvw// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Krizový plán obchodního centra při zjištění výbušniny v objektu
 (Andrea POLANSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0yeszj// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)