Theses on the same topic (having an identical keyword):

cross-cultural management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Cross-cultural Management: the Strength of People-oriented Culture in Dynamic Environment
 (Marina Kim)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r2ftp/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

The challenge of implementing TPS in the Czech Republic: A study in cross-cultural management
 (Michal Koža)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44230 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Peculiarities of Strategic management (United States, Japan, Europe - comparative study)
 (Mariya Andryushevich)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ec3j7/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

The Investment, Management and Governance of Chinese Company in Czech Republic
 (Huajin Xu)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cfvoy/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

Millennials and Cross-Cultural Virtual Teams in the Industry 4.0 Context
 (Robert Pradl)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74997 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education
 (Danping PENG)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//el6d8c// | Education / | Theses on a related topic

Cross-cultural analysis of consumer social media engagement
 (Aida Khadzhibiekova)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75015 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Cross Cultural Aspects of Advertising-Cultural Analysis of Mongolian and Chinese Web Sites
 (Tuvshinzaya SANDUIJAV)

2008, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ay3p68// | Ekonomika a management / Management and Economics | Theses on a related topic

Comparison of human resource management in terms of different cultural
 (Anna Straková)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ruh4gw/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Intercultural management in IT
 (Tomáš Hanula)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k2i6g/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)