Theses on the same topic (having an identical keyword):

cross-validation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty a její derivace
 (Michaela Nemešová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpq1g/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty
 (Michal Theuer)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqotk/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Využití krosvalidace ve vybraných klasifikačních metodách
 (Barbora Velacková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76571 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic