Theses on the same topic (having an identical keyword):

crvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systém
 (Veronika Kopečková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119954 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Adsorpce CrVI na uhlíkatých materiálech
 (Roman SIWY)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//rmwej4// | Chemie / | Theses on a related topic

Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu
 (Michaela OTTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vym59// | Chemie / | Theses on a related topic

Příprava mikrosférických uhlíkatých xerogelů
 (Dagmar ZÁMORAVCOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//au9yax// | Chemie / | Theses on a related topic

Místně cílená mutageneze rekombinantního proteinu FerB
 (Tomáš Kastl)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iv07w/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium vhodných podmínek biosorpce Cr(VI) s využitím neaktivované pomerančové kůry
 (Ivo Kotlař)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97748 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic