Theses on the same topic (having an identical keyword):

crystallography

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Crystallography of proteins and their complexes with ligands
 (Gabriel Demo)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zehi8/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium struktury proteinů pomocí rentgenové krystalografie
 (Martin Kollár)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfx29/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Proteinová krystalografie a studium interakce protein/ligand za pomoci NMR technik
 (David Buchta)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1cyy/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium struktur rostlinných proteinů zapojených do signálních nebo reakčních drah rostlinných hormonů cytokininů metodami proteinové krystalografie a výpočetní chemie
 (Tomáš Klumpler)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c780h/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium interakcí na zinku závislých nukleas s inhibitory pomocí rentgenové krystalografie a biofyzikálních metod
 (Kristýna Adámková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pwclzm// | Biochemie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Strukturní studie lektinů z Photorhabdus luminescens
 (Filip Melicher)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgsoi/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic