Theses on the same topic (having an identical keyword):

cultural industries

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Entrepreneurship in the Cultural Industries in Southeast Asia
 (Huyen Trang Tran)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/57024 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno
 (Petr Novák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij2f0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Bariéry rozvoje kulturních a kreativních odvětví: příklad České republiky
 (Barbora Obadálková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lwcfz/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Kritická analýza mapovania kreatívnych priemyslov v Českej republike
 (Peter Mičák)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy6y3/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Kristian v montérkách. Hvězdná osobnost Oldřicha Nového mezi kulturními průmysly, produkčními systémy a politickými režimy v letech 1936-1969
 (Šárka Gmiterková)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hophh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Digital Copyright Contested. A Cultural Sociological Approach to Online Debates on Creativity, Control and Salvation
 (Roosje Karlijn Derks)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/noln6/ | Sociologie / Kulturní sociologie (angl.) | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields
 (Petra Kneslová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppupq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Nové nástroje marketingové komunikace a jejich možná aplikace v kreativních a kulturních průmyslech
 (Kateřina Kuthanová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54738 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysl v České republice
 (Marie Adamcová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uicra/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Identifikace potenciálu kulturních a kreativních odvětví pro posílení konkurenceschopnosti regionu
 (Michaela Smíšková)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bfvg8h// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)