Theses on the same topic (having an identical keyword):

customer churn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analysis of product adoption and prediction of customer churn
 (Ľudmila Lenková)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4kmz/ | Softwarové inženýrství / Návrh a vývoj softwarových systémů | Theses on a related topic

Data mining methods and their application in solving credit card customer churn situations
 (YuFeng Gao)

2024, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//xycjt6// | Economics and Management / | Theses on a related topic

Customer churn in a telecomunications company
 (Marek Zima)

2023, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/91907 | Data & Analytics for Business Management / | Theses on a related topic

Customer Centric Reporting
 (David Jež)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/85373 | Data & Analytics for Business Management / | Theses on a related topic

Customer Attrition Research in Mobile Communications
 (Volha Adziarykha)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//reqs63// | Systems Engineering and Informatics / Informatics | Theses on a related topic

Metody určení odchodovosti zákazníků
 (Adéla Stolínová)

2023, Bakalářská práce, Matematický ústav v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pbies/ | Matematika / Matematické metody v krizovém řízení Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Prediktivní analytika: technika data miningu pro rozhodování s využitím v řízení odchodu zákazníků
 (Stephen Nabareseh)

2017, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ph2vw1// | Economics and Management / Management and Economics | Theses on a related topic

Predikční modely odchodu zákazníků
 (Vojtěch Rujbr)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy85j/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic