Theses on the same topic (having an identical keyword):

czech orthography

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
English Language in the Czech Media
 (Anna Sedláčková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsp6k/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Diagnostický diktát pro vyhodnocení znalostí českého pravopisu
 (Vojtěch Škvařil)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3xbu/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole
 (Martina Skalková)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8hcm/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Úroveň znalosti českého pravopisu na 1. stupni ZŠ
 (Jana MAŘECOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//umwsst// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Internetové a knižní materiály jako zdroj informací o českém pravopise
 (Kamila BEZOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ufg61j// | Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Znalost českého pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ
 (Barbora KŘEHLÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8maj2b// | Specializace v pedagogice / občanská výchova - český jazyk | Theses on a related topic

Znalost českého pravopisu u žáků na školách s polským vyučovacím jazykem
 (Veronika ZEMANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tdcpcl// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - hudební výchova (negarantovaný rozvrh), Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Výuka českého pravopisu na 2. stupni ZŠ
 (Eva ARNOŠT)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kwtfkv// | Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Ortografie českých listin z území Slovenska z období od 1. poloviny do konce 15. století
 (Daniela Vranovská)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bw7g7/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Současné postoje uživatelů z oblasti slezských nářečí k české pravopisné normě
 (Jana Jeckelová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koflr/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)