Theses on the same topic (having an identical keyword):

datova analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Peer Blender: Datová analýza nástroje pro peer assessment
 (Pavel Klammert)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imutc/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Interaktívna dátová analýza kyberbezpečnostných udalostí
 (Lenka Janečková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x57be/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Dátová analýza užívateľov vybraných pobočiek Mestskej knižnice v Prahe
 (Veronika Miklušová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t6e83/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Datová analýza diskuze o znečištění plasty na Twitteru
 (Robert JAWOREK)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l78pv1// | Filologie / Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

Datová analýza v dodavatelském řetězci
 (Michal DRDA)

2019, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c2mc8c// | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Datová analýza pro rekonstrukci hmoty Higgsova bosonu v ttH produkci
 (Petr Urban)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//akr3qp// | Informatika / | Theses on a related topic

Automatická analýza datového provozu čipových karet
 (Andrej Dobeš)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldk7t/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Datová analýza veřejně dostupných meteorologických dat
 (Michal KUBÁT)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rwlkpb// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Datová analýza dostupných dat z obnovitelných zdrojů se zaměřením na data z větrných farem
 (Michal KUBÁT)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//01mcpr// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Procesní a datová analýza subsystému odběrů krve a krevních složek dárcovské části krevního centra s využitím RFID technologie
 (Kristýna Dostálová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93141 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)