Theses on the same topic (having an identical keyword):

defendant

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Zásada materiální pravdy a presumpce neviny při dokazování trestné činnosti
 (Iveta Dostálová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t76xl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Řízení o přestupcích se zaměřením na postavení obviněného
 (Beáta Koukalová)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndx1u/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spolupracující obviněný
 (Tereza HEROUTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vkd3ej// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spolupracující obviněný
 (Robert JEŽEK)

2020, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4gbsox// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výpověď obviněného, obžalovaného a svědka v trestním řízení
 (Zdeňka DANIELOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lf9cdk// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spolupracující obviněný
 (Jiří DOBÝVAL)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tlnsea// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Obhajoba obžalovaného v hlavním líčení
 (Marián Zůbek)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5nm6/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Obhajoba obžalovaného v hlavním líčení
 (Petra Lavická)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p5p5q/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aplikácia Nariadenia Brusel I vo vzťahu k tretím štátom
 (Andrea Eisnerová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbozr/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Špecifiká dokazovania hospodárskej kriminality
 (Ivana Janoušková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nobto/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)