Theses on the same topic (having an identical keyword):

degradability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Plazmové polymery na bázi PLA s laditelnou permeabilitou/biodegradabilitou
 (Liliana Kučerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uotu1y// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Anaerobní rozložitelnost modifikovaných polymerních materiálů na bázi škrobu
 (Martina Nová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//c0sb19// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Rozložitelnost plastů v aerobním a anaerobním prostředí
 (Zuzana Štachová)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7gqqpg// | Technologie odpadů / | Theses on a related topic

Rozložitelnost vybraných polyesterů v anaerobních podmínkách
 (Lucie Větrovcová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ewgznd// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Degradovatelnost vybraných mykotoxinů metodou in vitro
 (Ivana Páleníková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ysz2tg// | Zootechnika / Krmivářství | Theses on a related topic

Rozložitelnost směsných polymerů v prostředí kompostu
 (Martina MORAVCOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//llyugj// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Efektivní bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny u přežvýkavců
 (Ondřej KOUKOL)

2009, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e7of3x// | Zemědělství / Agroekologie | Theses on a related topic

Optimalizace přípravy a studium abiotické degradace systému na bázi polykondenzátů kyseliny mléčné.
 (Alena PAVELKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ruxhbt// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Hodnocení rozkladu různých typů degradovatelných plastů v laboratorních podmínkách kompostování
 (Lucie Spěšná)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//g57z78// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Příprava a vlastnosti tenkých vrstev polysilanů
 (Milan KADLČEK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l0mvsl// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic