Theses on the same topic (having an identical keyword):

deindustrialization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

British Working Class in the Context of Deindustrialization in the Works of Pat Barker
 (Iva Faltová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//di8vrv// | Filologie / Anglický jazyk pro odbornou praxi | Theses on a related topic

Komparativní geografická analýza deindustrializace měst Litovle, Uničova a Šternberka po roce 1989
 (Petr SKYVA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qvdn9// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Současné dopady socialistické industrializace v České republice
 (Tereza Dvořáčková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/shn1g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Postindustriální městské prostředí v České republice
 (Martina Dilhofová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/taawb/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Postindustriální město: příklad města Zlína
 (Michaela Jurčeková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3mcd/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Snaha o udržení výroby v EU s aplikací na politiku ČR
 (Jan Cieslar)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hrs36/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Postindustriální město: příklad města Brna
 (Tereza Dvořáčková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itnlf/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Ostrava jako shrinking city?
 (Tibor Mikula)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdkzl/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Postsocialistická Ostrava očima žurnalisty
 (Lada Klimovová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n47oe/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Proměny mikrolokalit v průmyslovém městě
 (Ivana Foldynová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79486 | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic