Theses on the same topic (having an identical keyword):

dekubity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dekubity u pacientů s míšním postižením
 (Šárka Suchá)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lil22/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Úloha sestry v interdisciplinárním týmu v péči o pacienta s dekubity
 (Šárka HUBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0d0vla// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul vnitřní lékařství | Theses on a related topic

Kazuistika pacientky s dekubity v intenzivní péči.
 (Alena BRHELOVÁ)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uxacm9// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta s dekubity v domácí péči
 (Veronika Neplechová)

2015, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ako6n8// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta s dekubity
 (Kateřina Vítková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//29mcg7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dekubity - následek nesprávné ošetřovatelské péče
 (Šárka Bachanová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6ymsp// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Výživa a dekubity
 (Veronika POLÁŠKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uo927z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Plán ošetřovatelské péče pro geriatrického pacienta s dekubity
 (Zuzana VOLNÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vd0o15// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s dekubity
 (Adam HRŮZEK)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fngs01// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s dekubity
 (Tereza KEJÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4rumy0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)