Theses on the same topic (having an identical keyword):

demographic ageing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Cestovní ruch v éře demografického stárnutí
 (Martina Štorová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb3da/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Demografické stárnutí obyvatelstva v Královéhradeckém kraji
 (Jiří Hrabala)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krdig/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Vliv globalizace a demografického stárnutí na přetváření politiky zaměstnanosti v Evropě s ohledem na zaměstnávání starších pracovníků
 (Lenka Haluzová)

2007, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ka67y/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Demografické stárnutí a reprodukce pracovní síly
 (Martina KOHOUTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1q58pa// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Vliv demografického stárnutí na změny v oblasti politiky zaměstnanosti v Evropě v letech 2000 - 2015
 (Barbora Trčová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51306 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Vliv demografického stárnutí na penzijní systémy vybraných vyspělých zemí (Japonsko, Kanada, Německo)
 (Veronika Kozlová)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v46h9c// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Demografické stárnutí jako bezpečnostní hrozba
 (Veronika Fričová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7z17la// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Demografické stárnutí a jeho ekonomické důsledky
 (Martin KOLÁŘ)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//berov3// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Současné demografické trendy v České republice
 (Dominik Kotala)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7d9x/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Druhý demografický přechod v Evropě: vymezení, průběh, důsledky
 (Andrea Rozkošná)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5niw/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)