Theses on the same topic (having an identical keyword):

demographic trends

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Demographic trends in Portuguese-speaking countries in Sub-Saharan Africa
 (Andrea Morkusová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/65808 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb pro seniory na území ORP Tábor ve světle očekávaných demografických trendů
 (Martina Říhová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/vw723/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Demografický vývoj a bytová výstavba v městské části Praha - Letňany
 (Jan PETERKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0gbfoz// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Současné demografické trendy v České republice
 (Dominik Kotala)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7d9x/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Cestovní ruch a demografické trendy
 (Lenka Sedláčková)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ounv1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Vliv současných demografických trendů na cestovní ruch v České republice
 (Gabriela Nováčková)

2014, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhc5c/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Analýza demografického vývoje a socio-ekonomických vztahů obyvatelstva obce Ročov
 (Dana Trylčová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tj813/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Demografické trendy v ČR jako sociální a ekonomické riziko
 (Bohumila Kučerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69781 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Podpora rodin v kontextu aktuálních demografických trendů v ČR
 (Vendula Kupková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52712 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Trh práce, zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR z pohledu demografického vývoje
 (Iva Petýrková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51280 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)