Theses on the same topic (having an identical keyword):

dental wear

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985)
 (Tereza VOHRADSKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//moreq8// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Rozdíly ve stravě nedospělých jedinců v závislosti na socioekonomickém statusu: využití evidence obrusu zubů
 (Lenka PŮTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gztecr// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Projevy stárnutí na kostře člověka a jejich využití při odhadu dožitého věku
 (Marek Daňko)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czy1m/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Paleonutriční studie z odontologických aspektů u staroslovanského obyvatelstva z Dolních Věstonic
 (Ivana Jarošová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knvxe/ | Biologie / Antropologie | Theses on a related topic

Stav tvrdých a měkkých tkání dutiny ústní u pacientů s refluxní nemocí jícnu
 (Kristína Filipi)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxs59/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic