Theses on the same topic (having an identical keyword):

derivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Derivace a určitý integrál funkce jedné proměnné
 (Lucie Šerá)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bv9we/ | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Derivace buněk pro tkáňové inženýrství plicního epitelu.
 (Elena Mikhina)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikzkc/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Derivace a charakterizace buněčného modelu Nijmegen breakage syndromu založeného na lidských pluripotentních kmenových buňkách.
 (Miriam Satkova)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dklq5/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Theses on a related topic

Derivace mesenchymálních stromálních buněk pupečníku a jejich potenciál v léčbě autoimunních onemocnění
 (Markéta Hrabincová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8fv6/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Derivace a integrály neceločíselných řádů
 (Martina Juhárová)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rue45/ | Matematika / Obecná matematika | Theses on a related topic

Derivace progenitorů plicního epitelu z indukovaných pluripotentních buněk
 (Eva Lukáčová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gne2d/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty a její derivace
 (Michaela Nemešová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpq1g/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Derivace a charakterizace lidských embryonálních kmenových buněk vhodných pro klinické aplikace
 (Viktor Lukjanov)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vch0w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Abstraktní derivace
 (Jakub BALOUN)

2024, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2prcow// | Matematika / | Theses on a related topic

Derivace a její aplikace
 (Jana Čerychová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ldjxd3// | Matematika / matematika - geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)