Theses on the same topic (having an identical keyword):

detekce hran

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Detekce agresivních emocí pomocí EEG při hraní počítačových her
 (Eva MATUCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7w5icv// | Psychologie / | Theses on a related topic

Detekce defektů laserových svárů pomocí neuronových sítí.
 (Pavel MATĚJKA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ss8n0y// | Aplikovaná fyzika / Aplikované počítačové modelování | Theses on a related topic

Linearita detekce světla
 (Josef HLOUŠEK)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rpmeyd// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG
 (Jitka Jirčíková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzcqj/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Detekce obrysů 3D objektů pro VRUT
 (Lukáš KURZ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//40lm53// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Metody izolace a detekce alimentárních virů v potravinách a prostředí
 (Jakub Hrdý)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyet0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Možnosti zpracování obrazu při detekci vad kontislitků
 (Lukáš Owczarzy)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99166 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích | Theses on a related topic

Detekce cyklů v rostoucích grafech
 (Jiří Široký)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvvk6/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Detekce N-glykanových struktur izolovaných ze sér a tkání pacientek s nádorem prsu
 (Eliška Stuchlíková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vonxb/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Detekce cyklů v dynamických grafech
 (Jaroslav Bendík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn5ty/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)