Theses on the same topic (having an identical keyword):

determinanty zdravi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Ověření účinnosti preventivního programu na zvládání stresu učitelů a jeho vliv na další determinanty zdraví
 (Markéta Hacklová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s1xks/ | Psychologie / | Theses on a related topic

(Empirické) Determinanty kvality života ve stáří "včera a dnes"
 (Nikola Kopečná)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lc1tc/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost
 (Vladimíra HORÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5oznsn// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Socio-demografické determinanty zdraví v členských státech EU
 (Veronika Walicová)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fdj7nx// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Behaviorální determinanty zdraví u všeobecných sester
 (Kateřina PROVAZNÍKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jgrfvi// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Behaviorální determinanty zdraví u všeobecných sester
 (Kateřina HÄUSLEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xxo8bw// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Vybrané sociální determinanty zdraví u seniorů žijících ve městě Třebíč
 (Veronika FIALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yae2yo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Determinanty zdraví uprchlických žen v uprchlických táborech optikou dobrovolníků a působících organizací
 (Simona LACKOVIČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nc6ycy// | Sociologie / | Theses on a related topic

Determinanty zdravotní gramotnosti těhotných žen
 (Radka Wilhelmová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paib2/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Vybrané psychologické determinanty v kontextu rekonvalescence po PTCA
 (Nela Hudáková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e48oy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)