Theses on the same topic (having an identical keyword):

detska nemocnice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bedřich Rozehnal - Dětská nemocnice v Brně-Černých Polích
 (Alexandra Belkovová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyq1k/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Dětská práva a Charta práv hospitalizovaných dětí, její znalost a dodržování z pohledu doprovodu hospitalizovaného dítěte na lůžkové části Dětského oddělení v Klatovské nemocnice,a.s.
 (Čestmíra MÁDLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4aiuax// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity dětí hospitalizovaných na dětském oddělení nemocnice
 (Jana KREJČÍ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//aoxzm1// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o dětské pacienty podstupující operační výkon pro transpozici velkých cév na oddělení Dětského kardiocentra Fakultní nemocnice v Motole
 (Beáta VÁCLAVÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sq7t7k// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Působení celostní muzikoterapie na životní funkce dětských pacientů JIP Městské nemocnice v Ostravě
 (Jana SVĚTLÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g1r08f// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
 (Hana MEDVEDOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2clmdr// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Požární ochrana a možnosti evakuace jednotky intenzivní péče Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové
 (Jaroslav Student)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8082 | Specializace v pedagogice / Bezpečnost práce v nevýrobní sféře | Theses on a related topic

Regulační poplatky na Dětském oddělení Klatovské nemocnice, a.s.
 (Kateřina GOLDSCHMIDOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7gxfog// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Činnost herních specialistů v českých nemocnicích
 (Veronika Veselá)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ytpcr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Evakuace velké nemocnice
 (Radovan ŽÁČEK)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//osmtml// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)