Theses on the same topic (having an identical keyword):

detska skupina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Dětská skupina skupina jako alternativa předškolního vzdělávání
 (Lenka Miklíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mli84k// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dětská skupina jako alternativa předškolního vzdělávání
 (Tereza Křipská)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4eh6/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Dětská skupina jako možná alternativa předškolního vzdělávání
 (Lenka Táchová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/g2nuz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Dětská skupina jako nástroj harmonizace práce a rodiny z hlediska potřeb zaměstnaných rodičů
 (Marie Szopová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p2m11/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dětská skupina jako nástroj slaďování soukromého a pracovního života?
 (Barbora Junová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3xo6/ | Sociologie / Genderová studia | Theses on a related topic

Zajišťování péče o děti s důrazem na nástroj dětská skupina v perspektivě vybraných aktérů
 (Veronika Lelková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whtff/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dětská skupina jako nástroj harmonizace rodičovských a pracovních rolí
 (Veronika TRÁVNÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6n3mlw// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Dětská skupina jako alternativní služba péče o předškolní děti
 (Lenka OULEHLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//99h8l8// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Dětská skupina jako podpůrné rodinné opatření na Ministerstvu průmyslu a obchodu v letech 2014 – 2017
 (Lenka Granátová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74946 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Dětská skupina jako nástroj slaďování rodinného a pracovního života
 (Eva Vojtová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53204 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)