Theses on the same topic (having an identical keyword):

diabetes mellitus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Studium buněčné imunity u pacientů s Diabetes Mellitus typu 1
 (Zuzana Mikulková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cs7ag/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Význam imunologického vyšetření při diagnóze diabetes mellitus
 (Veronika Hadrabová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nci89/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Psychosociální faktory zvládání diabetes mellitus
 (Renáta Pelcáková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h39la/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)