Theses on the same topic (having an identical keyword):

diferencialni evoluce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce
 (Richard MÁČEK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k8z16a// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem
 (Jan FERIK)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8ujzi5// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Návrh diskrétní verze algoritmu diferenciální evoluce ve variantě DISH
 (Pavel Oškera)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uesl7c// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Varianty algoritmu diferenciální evoluce s archívem
 (Jan FERIK)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//enpqq6// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Diferenciální evoluce s kovarianční maticí
 (Jessica KŘÍŽKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//sbw8d1// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Diverzita populace v algoritmu diferenciální evoluce
 (Hana ZÁMEČNÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pa0tng// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Porovnání běhů algoritmu diferenciální evoluce pomocí sítí
 (Jakub Komoráš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128315 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Algoritmus Diferenciální Evoluce s prvky deterministického chaosu (ChaosDE) v prostředí C/C++
 (Anežka KAZÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zvyv9o// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Diferenciální evoluce a adaptace řídicích parametrů
 (Jiří BŮŽEK)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vky3up// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce
 (Radka POLÁKOVÁ)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5958mt// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)