Theses on the same topic (having an identical keyword):

differentiation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Mechanisms of molecular differentiation of sex chromosomes in Lepidoptera and their evolution
 (Martina DALÍKOVÁ)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iclxyv// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Role of reactive oxygen species in cell differentiation
 (Roman Konopka)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hvnp4/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Nuclear topography and transcriptional activity of the c-myc gene during enterocytic differentiation
 (Andrea Harničarová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xoz38/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Motion-picture spatial-differentiation model
 (Barbora Bokšteflová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33440 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Turnip ringspot virus: differentiation of new species in the \kur{Comovirus} genus
 (Igor KOLONIUK)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gr3eyl// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Structural and molecular differentiation of sex chromosomes in Lepidoptera
 (Magda VÍTKOVÁ)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1tejmb// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Theses on a related topic

Serpentine differentiation and polyploid evolution in \kur{Knautia arvensis} agg. (Dipsacaceae).
 (Filip KOLÁŘ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y5k5f4// | Botanika / | Theses on a related topic

\kur{Daphnia galeata} in the deep hypolimnion: spatial differentiation of a "typical epilimnetic" species
 (Kateřina KOLÁŘOVÁ)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o89pv7// | Ekologie / | Theses on a related topic

Codling moth cytogenetics: karyotype, chromosomal location of rDNA, and molecular differentiation of sex chromosomes
 (Petr NGUYEN)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//43ezh5// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)