Theses on the same topic (having an identical keyword):

digital literacy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Use of digital tools in foreign language teaching at lower-secondary school
 (Dagmar JANÁSOVÁ)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x3dieu// | Učitelství anglického jazyka pro základní školy / | Theses on a related topic

Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení
 (Magdaléna Švancarová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvuh0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Digital Divide a děti z dětského domova
 (Alžběta KOTRBOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g2oscl// | Mediální a komunikační studia / Mediální studia | Theses on a related topic