Theses on the same topic (having an identical keyword):

digital skills

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

The positive effects of Covid 19 on digital transformation: Evidence from the banking sector of Ghana
 (Gyasi Yeboah)

2024, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pipnz/ | Business Management / | Theses on a related topic

Using Pictures and Photos to Encourage Learners´ Speaking Skills: Digital Storytelling
 (Václav VACHRLON)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tx7ozp// | Učitelství pro střední školy / AJ-ČJ | Theses on a related topic

Sekundární digital divide: od vlastnictví k dovednostem
 (Iva Michálková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr8ca/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Using Digital Storytelling in the English Language Classroom
 (Kateřina Hronová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tl3y4/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Leveraging Open Source to Solve Recruitment Problems in Digital Companies
 (Aram Bojadžjan)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kflig/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic