Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni gramotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě
 (Kristýna Světnicová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh08r/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Michaela Bartošíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xfblr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Aneta Kasáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rv4it/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Digitální gramotnost pro seniory
 (Jiří Doležal)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpml9/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Digitální gramotnost v principech alternativní pedagogiky jako příležitost pro vzdělávací aktivity knihoven
 (David Kudrna)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwxzl/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Finanční a digitální gramotnost generace Z
 (David Weiss)

2024, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e9z9g1// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Digitální gramotnost jako součást primárního vzdělávání
 (Veronika Hofírková)

2023, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7x6xto// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Digitální gramotnost u dětí z dětského domova
 (Natálie POKORNÁ)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u5u6o3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů
 (Václav DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//soa1x6// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Digitální gramotnost učitelů
 (Martin Mráček)

2024, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//als7rm// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)