Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni gramotnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Michaela Bartošíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xfblr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Digitální gramotnost nebo digitální demence?
 (Aneta Kasáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rv4it/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Digitální gramotnost pro seniory
 (Jiří Doležal)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpml9/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Digitální gramotnost v principech alternativní pedagogiky jako příležitost pro vzdělávací aktivity knihoven
 (David Kudrna)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwxzl/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Digitální gramotnost sociálně vyloučených adolescentů
 (Václav DOBIÁŠ)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//soa1x6// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Digtální gramotnost žáků základních škol na 2. stupni
 (Adam BURĎÁK)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q3d422// | Učitelství pro střední školy / Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Informační gramotnost v ČR
 (Vladimír Matouš)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/16245 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Rozvoj digitální gramotnosti u žáků ZŠ prostřednictvím digitálních záznamových technologií
 (Eliška BENEŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lbnb2a// | Přírodovědná studia / Technická výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vytvoření sady úloh pro rozvoj digitální gramotnosti ve výuce předmětů oblasti Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ se zaměřením na mobilní zařízení
 (Alena PAVLÁSKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v89tp4// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

VLIV UČITELE NA FORMOVÁNÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
 (Lukáš Círus)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi98 | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)