Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni ilustrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Krysák - autorská kniha pro děti, digitální ilustrace
 (Markéta Vítková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yohbh/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Pokročilá digitální ilustrace a její využití pro komerční účely
 (Nghia Phung)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28301 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Ilustrace dětské knihy
 (Kamila FRANCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gaa17o// | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Ilustrace příběhů pro děti i dospělé s užitím počítačové grafiky
 (Anna DOMANSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//to8b5p// | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Ilustrace v digitálních médiích, aplikace ilustrací v propagačních materiálech pro hudební průmysl
 (Barbora Balgová)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3fi5ej// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Vizuální komunikace | Theses on a related topic

Ilustrace a digitální tisk
 (Jan Krosch)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB971 | Specializace v pedagogice / Grafická tvorba – multimédia | Theses on a related topic

Ilustrace literárniho dila
 (Marcelina STYCZ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//750zhk// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Knižní ilustrace
 (Johana KUBALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7f9p9j// | Výtvarná umění / Ilustrace a grafika, specializace Mediální a didaktická ilustrace | Theses on a related topic

Typografická úprava a ilustrace knihy včetně její propagace prostřednictvím digitálních médií
 (Nora Václavová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e13l1/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Ilustrace a knižní realizace výboru z existenciální poezie
 (Veronika Zbořilová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ge5lo/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)