Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni kino

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Digitální kino a DCP
 (Vojtěch Votýpka)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7612 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Možnosti fungování nedigitalizovaných kin. Případová studie Kina Ševětín
 (Aneta Klimešová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wiina/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Kino-distribuční formáty současnosti
 (Barbora Příkaská)

2009, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4451 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Vliv a dopad digitálního šíření filmů na artová kina
 (Tomáš Žůrek)

2013, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7727 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

DCP - datový formát pro digitální kina
 (Martin ZEMAN)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0lv3ms// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Systém pro evidenci a správu audiovizuálních souborů digitálního kina dle specifikace DCI
 (Lukáš Tatarin)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136292 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Problematika vysokého rozlišení v digitální kinematografii
 (Tomáš Smrček)

2013, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/12816 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Digitální projekce
 (Denis Dvořák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qlxhnc// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Audiovize | Theses on a related topic

Alternativní obsah v českých kinech od roku 2007 do roku 2012
 (Kamila Dohnalová)

2013, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8651 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Vliv digitalizace na provoz a programovou nabídku jednosálových kin
 (Jana Konopáčová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47663 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)