Theses on the same topic (having an identical keyword):

digitalni kompetence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Digitální kompetence v empirickém nahlédnutí: vícečetná případová studie
 (Vojtěch Hamerský)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anw4o/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Digitální kompetence učitelů v kontextu vzdělávacích potřeb informační společnosti: případová studie Masarykovy ZŠ Lanžhot
 (Tereza Kořínková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rihk1/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě
 (Kristýna Světnicová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh08r/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Percipované kompetence žáků 2. stupně ZŠ při práci s digitálními technologiemi
 (Denisa Freithová)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l7tke/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj kompetence digitální ve vzdělávací oblasti Informatika
 (Robert STRAKOŠ)

2024, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3sciu7// | Učitelství pro základní školy / Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium) | Theses on a related topic

Digitální kompetence pedagogů
 (Tomáš Plíšek)

2023, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wz260x// | Studium pedagogiky / | Theses on a related topic

Digitální kompetence v geografickém vzdělávání: pohled učitelů středních škol
 (Denisa JAROŠOVÁ)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mal5zb// | Učitelství geografie pro střední školy / Učitelství geografie pro střední školy / Učitelství matematiky pro střední školy | Theses on a related topic

Digitální kompetence pedagogů
 (Karla Maradová)

2024, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5i29t3// | Studium pedagogiky / | Theses on a related topic

Digitální kompetence orientované na ekonomické pracovní pozice
 (Petr Zelinka)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//juxylg// | Finance a řízení / | Theses on a related topic

Analýza vzdělávání ve vybrané společnosti se zaměřením na kompetence potřebné pro průmysl 4.0
 (Anna Rysová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fy4atc// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)