Theses on the same topic (having an identical keyword):

diop

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Problematika dekubitů na oddělení NIP a DIOP
 (Jana Šmerdová)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//dbheta// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

DIOP - ústav pro těžce a středně postižené
 (Jan Blahut)

2014, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106555 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Theses on a related topic

Role sestry při ošetřovatelském procesu u klienta s apalickým syndromem.
 (Eva NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//utkln5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role rodiny v implementaci paliativní péče v následné intenzivní péči
 (Jitka Ryšková Nováková)

2023, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzhxm/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Specifika dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče u pacienta s poruchou vědomí
 (Pavla Sklenářová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0k2g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic