Theses on the same topic (having an identical keyword):

diskriminace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Diskriminace na trhu práce, nerovnosti v odměňování žen a mužů, diskriminace na základě věku, pohlaví, rasy
 (Martina Matyášová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yg2e9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Speciesism: druhová diskriminace jako diskriminace sociální?
 (Jan Kopkáš)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqmx6/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

Projevy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců v MSP
 (Dinara Kanatova)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/abomi/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Charakteristiky a dopady diskriminace homosexuálů ve škole
 (Ingrid Pollachová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oig33/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Diskriminace v právu pracovním
 (Lenka Bukovická)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oukp2/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Diskriminace žen v hotelovém průmyslu
 (Kateřina Štenglová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/a5pcn/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Diskriminace otců v praxi OSPOD při opatrovnických řízeních
 (Natálie Bartoníčková)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6237 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Pohled na homosexualitu ve Švédsku a ČR - Diskriminace a marginalizace ve společnosti očima lidí s homosexuální orientací
 (Darina Kozáková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0t7q/ | Filologie / Skandinávská studia | Theses on a related topic

Interpretace lidských práv na základě české judikatury (diskriminace na základě příslušnosti k etnické menšině)
 (Karin Šulcová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tju9a/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zákaz diskriminace v kontrolní činnosti veřejného ochránce práv
 (Veronika Málková)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvtgf/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)