Theses on the same topic (having an identical keyword):

diskriminace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Diskriminace na trhu práce, nerovnosti v odměňování žen a mužů, diskriminace na základě věku, pohlaví, rasy
 (Martina Matyášová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yg2e9/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Speciesism: druhová diskriminace jako diskriminace sociální?
 (Jan Kopkáš)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kqmx6/ | Politologie / Sociologie | Theses on a related topic

Nepřímá diskriminace. Filozoficko-právní analýza problému
 (Josef Zatloukal)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvho6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Diskriminace žen na trhu práce a v zaměstnání
 (Alena Šosová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ffr00/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Charakteristiky a dopady diskriminace homosexuálů ve škole
 (Ingrid Pollachová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oig33/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Je chronologická definice stáří ovlivněna zkušeností diskriminace? (Sekundární analýza dat Ageism survey)
 (Lucie Vrbová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pldmu/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Komparace odrazu diskriminace na trhu práce v národní a evropské legislativě
 (Michala Zelová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kcn9d/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Projevy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců v MSP
 (Dinara Kanatova)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/abomi/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Diskriminace v právu pracovním
 (Lenka Bukovická)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oukp2/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Diskriminace sluchově postižených občanů České republiky při přijímání do zaměstnání
 (Jana Havlová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0fsg/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)