Theses on the same topic (having an identical keyword):

diverzifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Diverzifikace výnosů a ziskovost evropských bank během pandemie COVID-19
 (Terezie Janíková)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljys0/ | Finance / | Theses on a related topic

Původ a diverzifikace draků
 (Luboš Vyhnáček)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhvgk/ | Učitelství anglického jazyka pro základní školy / | Theses on a related topic

Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia
 (Patricie Houšťová)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svb3k/ | Finance / | Theses on a related topic

Diverzifikace investičního portfolia prostřednictvím investování do drahých kovů a ropy
 (Jan Beránek)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dikr7/ | Finance / | Theses on a related topic

Diverzifikace produktů společnosti pekárna ADÉLKA a.s. v Pelhřimově
 (Jan Barták)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/l1ro3/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Morfologická diverzifikace afrických bezocasých obojživelníků na úrovni různých taxonomických kategorií
 (Tadeáš Nečas)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndvst/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Důvody diverzifikace vlastního bohatství do zlata
 (Miroslava Koláčková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//c5wk8c// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Možnosti diverzifikace nabídky služeb školským zařízením
 (Veronika Bortlová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/kchy3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Diverzifikace zdrojů financování jako nástroj udržitelnosti nestátní neziskové organizace
 (Michal Španihel)

2022, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pz9hi/ | Finance a účetnictví / | Theses on a related topic

Diverzifikace zdrojů financování jako nástroj udržitelnosti nestátní neziskové organizace
 (Michal Španihel)

2022, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pz9hi/ | Finance a účetnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)