Theses on the same topic (having an identical keyword):

dna transpozony

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

DNA transposony a jejich role při vzniku chromosomových přestaveb
 (Lucie Tronečková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fcmcv/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Studium repetitivních sekvencí DNA akumulovaných na pohlavních chromosomech rostlin
 (Dana Paulíčková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly3z2/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Charakterizace genů a repetitivní DNA u Rumex acetosa - dvoudomé rostliny s pohlavními chromosomy
 (Viktor Tokan)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vam5w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Výpočtové prostredie pre anotáciu DNA sekvencií transpozónov a ich prezentáciu
 (Michal Červeňanský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zjerl/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Anomální struktury DNA v lidském genomu
 (Helena Kašparová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0b65/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Epigenetická regulace rostlinných transpozonů
 (Klára Kočanová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z404i/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic