Theses on the same topic (having an identical keyword):

dolni cesty mocove

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Nutnost stanovení frekvence urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku onemocnění sklerózou multiplex
 (Gabriel Varga)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdx5k/ | Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie | Theses on a related topic

Prevence infekcí dolních cest močových
 (Markéta Lišková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//r7etqo// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Symptomy dolních cest močových a jejich diagnostika
 (Lenka Hrodková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ybiov7// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Aplikace na podporu diagnostiky a léčby symptomů dolních cest močových (UROsoft)
 (Petr Pikaus)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//l3qc8n// | Informatika / | Theses on a related topic

Vliv močové inkontinence na kvalitu života žen
 (Lucie Slezáčková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o73eo/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Úloha sestry v péči o pacienty s dysfunkcí dolních cest močových
 (Alena NOVOTNÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//79jjh6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti využití telemetrie v urodynamickém vyšetření funkce dolních močových cest u žen
 (Marcel GÄRTNER)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s9nkp2// | Gynekologie a porodnictví / | Theses on a related topic

Dysfunkce dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
 (Michaela ZELINOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q9y82b// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Příznaky LUTS a infekce močových cest u dívek v dospívajícím věku
 (Aneta Kratochvílová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bzul02// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Využití kinezioterapie u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních cest močových při míšní lézi
 (Kateřina STEUEROVÁ)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lcsset// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)