Theses on the same topic (having an identical keyword):

domaci hospic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Motivace pro práci v domácím hospici
 (Pavlína FURGALÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mnsxvx// | Psychologie / | Theses on a related topic

Přístup zdravotnických pracovníků k pacientům v terminální fázi onemocnění v nemocnici a domácím hospici
 (Patricie Nováková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eb0amm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Potřeby rodinných příslušníků doprovázející terminálně nemocné Hospice sv. Alžběty.
 (Michaela PASKOVA)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q0w76s// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - andragogika | Theses on a related topic

Rozvoj mobilní hospicové péče v podmínkách České republiky na příkladu Hospice sv. Kleofáše
 (Helena NEKOLOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dc67gx// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Milosrdná lež v domácí hospicové péči
 (Nikola HAHNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gyxwdb// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Terénní práce sociálního pracovníka jako významná součást komplexní péče domácího hospice
 (Lucie Přádová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omqkj/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Informovanost laické i odborné veřejnosti o domácí hospicové péči
 (Renata Otcovská)

2020, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11847 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Význam sociálního pracovníka v domácí hospicové péči
 (Lucie ŠIMKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9eufmh// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

Úloha sestry při léčbě nádorové bolesti ve zdravotnických zařízeních typu hospic
 (Jaroslava WEINEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//26x5qg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Odlišnosti a specifika obecné a specializované domácí hospicové péče
 (Hana ŽÁČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqut2t// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)