Theses on the same topic (having an identical keyword):

domaci prostredi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Důvody vedoucí k volbě domácího porodu, lze v nemocnici poskytnout během porodu "domácí prostředí"?
 (Michaela Dobrovolná)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d987r/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující zvládání adaptace seniorů při přechodu z domácího prostředí do prostředí domova pro seniory v první fázi adaptačního procesu
 (Eva Plívová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyge9/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Hodnocení kvality života seniorů v domácím prostředí a v prostředí Domova pro seniory ve městě Ostrava
 (Ondřej DOBEŠ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6ihaee// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Život seniorů v přirozeném prostředí a v pobytových zařízeních
 (Zuzana Čermáková Vlačušková)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//s685lu// | / | Theses on a related topic

Poslední věci člověka mimo domácí prostředí
 (Anna Pilařová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogu0t/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Kazuistika pacienta s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
 (Adéla Holoubková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/qxwww/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sociální práce v domácím prostředí seniora
 (Nikola Fidriková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c1pdz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy v domácím prostředí
 (Silvie Schindler)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/nmzme/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rešerše literatury o potřebách neformálních pečujících, kteří se starají o blízké umírající osoby v domácím prostředí
 (Markéta Pospíšilová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/dynio/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Bariéry pro doprovázení umírajících v domácím prostředí z pohledu sociálních pracovníků
 (Anna Jelínková)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/mk19f/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)