Theses on the same topic (having an identical keyword):

doprava ve mestech

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Dopady sdílení osobních automobilů na dopravu ve městech
 (Andrea Faltysová)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//epaday// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Theses on a related topic

Využití optovláknové technologie a senzorů v dopravě ve městech
 (Jan Holub)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//rvp9we// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Theses on a related topic

Zhodnocení financování městské hromadné dopravy ve vybraných městech České republiky
 (Natálie Konečná)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127537 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Bike-sharing jako vhodný způsob zvyšování udržitelnosti dopravy ve městě Pardubice
 (Vojtěch Kotora)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79026 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Analýza dopravní obslužnosti ve vybraných městech
 (Filip Kempa)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137147 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Analýza a návrhy změn v městské hromadné dopravě ve městě Břeclav
 (Roman Koutník)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pp48kp// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Logistické technologie | Theses on a related topic

Rizika zvýšené dopravy ve městě Holešov a preventivní opatření
 (Nikola Chudárková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rpd4jc// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Zajištění mimořádného provozu městské hromadné dopravy v době rekonstrukce Budějovické ulice ve městě Tábor
 (Lukáš Voráček)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i2b715// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Vznik nového systému městské hromadné dopravy ve městě Jaroměř
 (Petr Hájek)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ou6j9q// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Organizace dopravy ve městě Svitavy v návaznosti na vybudování přeložky I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov
 (Michal Schlőgl)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vwwl7t// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)