Theses on the same topic (having an identical keyword):

dospeli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Dospělí účastníci zájmového vzdělávání perspektivou postmaterialistické teorie
 (Adéla Klusoňová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ssg9r/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Mladí dospělí na zkušené ve studentské organizaci
 (Markéta Bártová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqrpt/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Malí dospělí? Dětské herectví v české produkci 70. a 80. let
 (Kateřina Váchová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nbo07/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Jak se dospělí učí
 (Tereza Trčálková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebhj9/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Dospělí jedinci se specifickými poruchami učení
 (Petra Hrubanová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbjuh/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Mladí dospělí v současné české společnosti i z pohledu evropských politik
 (Silvia Zaťková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wieb2/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Dospělí s tělesným postižením v běžném životě
 (Gabriela ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ahgxdn// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Dospělí muži s Aspergerovým syndromem
 (Romana Žampachová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12063 | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Mladí dospělí s poruchou autistického spektra a jejich pracovní uplatnění
 (Denisa KOLÁŘOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uha2pv// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Dospělí ve VTOS a vybrané oblasti kvality života
 (Jiřina HLADKÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6csdoe// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)