Theses on the same topic (having an identical keyword):

dospeli studenti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Studenti lektorství a jejich sebepojetí
 (Tomáš Ďuriš)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/mvzjv/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Dospělí studenti: Slovní zásoba
 (Renata Bočková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsuek/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Studenti v kombinované formě studia očima vysokoškolských učitelů
 (Markéta Jelínková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aemoc/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Přístup k učení dospělých studentů a absolventů kombinované formy studia na vysoké škole
 (Eliška Himmlová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suzz7/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Pedagogové a studenti na vlnách poetismu a surrealismu
 (Daniel Razím)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8240 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Kurikulum andragogiky a netradiční studenti
 (Nikola ŠVEJDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8s8qpb// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Styly učení dospělých studentů anglického jazyka a jejich studijní výsledky
 (Ladislava Nováková)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g58t2/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Postoje dospělých studentů na úrovni A2 k používání mateřského jazyka ve výuce angličtiny
 (Dominika Poková)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/jdfgy/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Hraní rolí jako prostředek zpřístupnění výuky jazykových funkcí dospělým studentům na úrovni A2-B1 (podle SERRJ)
 (Gabriela Mühlfeitová)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/cdv91/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)