Theses on the same topic (having an identical keyword):

dotaznik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Dotazník interakčního stylu učitele
 (Pavla PŠENIČKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kof7h8// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Theses on a related topic

Srovnání vybraných metod sběru informací (interview, dotazník)
 (Ondřej Sýkora)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/10926 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Srovnání vybraných metod sběru informací (interview, dotazník)
 (Ondřej Sýkora)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7712 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Validizace a porovnání dotazníků na sledování kvality života u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu
 (Marie Holubová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urqx5/ | Sociální lékařství (čtyřleté) / Sociální lékařství | Theses on a related topic

Aplikace pro podporu zpracování osobnostních dotazníků
 (David Štípský)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mctej/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Pozitivita v kontextu duševního zdraví: Ověření psychometrických vlastností české verze Dotazníku pozitivity
 (Martina Chramosilová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6317/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza motivace volby učitelského povolání za pomoci dotazníku „FIT-Choice Scale“
 (Hana Žampachová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijw0a/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)