Theses on the same topic (having an identical keyword):

dppo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Využití uplatňování daňové ztráty v procesu optimalizace a plánování daňové povinnosti k DPPO u obchodních společností
 ()

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//et6v74// | Ekonomika a management (Bc.) / | Theses on a related topic

Daň z příjmů právnických osob a úniky na DPPO
 (Kateřina Hřebíčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//14t4mp// | Soukromoprávní studia / | Theses on a related topic

Analýza účetnictví příspěvkové organizace v ZŠ s dopadem na DPPO
 (Jitka Chobotová)

2013, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/0rmhjd/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Porovnání vedení účetnictví občanského sdružení a podnikatelského
 (Hana Vašíčková)

2013, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/icodjg/ | Účetnictví a finanční řízení podniku / | Theses on a related topic

Projekt optimalizace DPH a DPPO u územního samosprávného celku
 (Ondřej Šánek)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2mvu2b// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Změny sazby DPPO a doby odepisování dlouhodobého hmotného majetku - potencionální dopad pro podnik
 (Veronika Smolková)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//4yp7ie// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Změny sazby DPPO a doby odepisování dlouhodobého majetku - potencionální dopad pro podnik
 (Veronika Smolková)

2011, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//h6ni1n// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Rozsudky Evropského soudního dvora s vlivem na DPH a DPPO
 (Petra URBANOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//23872i// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)